infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
  • język migowy
  • BIP
Strona główna/O Nas/Projekty i inwestycje/Lokalne/Wykonane projekty (wybrane)

Wykonane projekty (wybrane)

21 . 12 . 2007

„Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZZOZ”

Inwestor – Powiat Oświęcimski

Zakres: roboty budowlane instalacje elektroenergetyczne instalacje teletechniczne instalacje wentylacji i klimatyzacji gazy medyczne instalacje co, ciepła wentylacyjnego i pary instalacje wewnętrzne wod.kan. węzeł cieplny para-woda dla potrzeb wentylacji wraz z przyłączem

Termin realizacji: styczeń 2008 do grudzień 2008;

Data zawarcia umowy – 21 grudnia 2007r.

Wartość 4 938 900,59 brutto

Dostawa i montaż kolumn anestezjologicznych w ilości 8 szt. dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej.

Inwestor – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Źródło finansowania – dotacja Powiatu Oświęcimskiego

Zakres – dostawa i montaż 8 szt. kolumn anestezjologicznych

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w terminie do dnia 10 grudnia 2008 r.

Umowa z 28.07.2008

Wartość robót: 247 798,4 brutto

Modernizacja pralni pod potrzeby Oddziału Wewnętrznego (2003)

Inwestor – Powiat Oświęcimski: 280 785 zł

całość: 853 674,76 zł

Przebudowa II piętra pawilonu III dla potrzeb pododdziału udarowego wraz z projektem budowlanym (2006/2007).

Inwestor – Powiat Oświęcimski: 463 251,21 zł

środki własne: 323 050,36 zł

razem: 786 301,57 zł

Roboty budowlano-montażowe mające na celu przystosowanie pomieszczeń dla potrzeby pododdziału udarowego : wyburzenia, wykonanie nowych ścian, podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacje sanitarne i wod-ka, instalacje elektryczne, roboty wykończeniowe- powierzchnia 467,41 m2. Realizacja: 2006/2007

Modernizacja oddziałów Szpitala Powiatowego Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Oddziału Urazowo-Ortopedycznego (2005/2006 r.).

Powiat Oświęcimski: 239 841 zł

środki własne: 34 966,90 zł

środki UE : 1 193 839,57

Razem: 1 468 647,47

Program polityki zdrowotnej pt: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008

Ministerstwo Zdrowia: 147 897,54 zł

środki własne: 16 433,06 zł

razem: 164 330,60 zł

W ramach programu została zakupiona aparatura medyczna: defibrylator, respirator, kardiomonitory, aparaty do monitorowania ciśnienia tętniczego oraz EKG.

Zakup ambulansu sanitarnego (rok 2007)

Wojewoda Małopolski: 299 999,99 zł

Zakup ambulansu sanitarnego (2006)

Rezerwa celowa Budżetu Państwa: 250 000 zł

całość: 253 479,60 zł

Zakup karetki typu reanimacyjnego wraz z wyposażeniem (2005)

Powiat Oświęcimski: 249 174 zł

całość: 256 195,68 zł

Zakup aparatury medycznej i podział na strefy p.p. szpitala w ramach dotacji na wsparcie działań restrukturyzacyjnych w ochronie zdrowia (2005/2006)

Budżet Państwa: 979 566,91 zł

Powiat Oświęcimski: 57 114,95 zł

środki własne: 270 663,06 zł

razem: 1 307 344,92 zł

do góry