infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
 • język migowy
 • BIP
Strona główna/O Nas/Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Informacja dla studentów, którzy chcą zrealizować praktyki studenckie w tutejszym Szpitalu

W pierwszej kolejności należy osobiście złożyć podanie skierowane do Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu z prośbą o przyjęcie na praktykę studencką oraz ustalić termin praktyki.

Następnie po otrzymaniu zgody od Dyrekcji Szpitala należy złożyć komplet dokumentów dotyczących realizacji praktyk studenckich.

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia praktyki, to:

 • umowa (w przypadku braku podpisanego porozumienia z uczelnią na czas nieokreślony) / porozumienie z uczelnią
  skierowanie na praktyki
  • Wyżej wymienione dokumenty powinny być uzupełnione o nazwę i adres Placówki, nazwę Oddziału oraz termin, w jakim mają być realizowane praktyki. Umowa / Porozumienie muszą być opieczętowane przez Uczelnię kierującą studenta na praktyki oraz zawierać podpis studenta/praktykanta.
 • kserokopia polisy NNW - AKTUALNE Ubezpieczenie NNW musi obejmować koszty wynikające z postępowania poekspozycyjnego związanego z ryzykiem zakażenia HIV i WZW typu B.
 • kserokopia polisy OC,
 • aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktyki zawodowej ( ze studiów),
 • kserokopia aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych/ zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • kserokopia zaświadczenia o szczepieniu ochronnym WZW B.

Komplet dokumentów należy dostarczyć 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk. Pojedyncze dokumenty nie będą przyjmowane.

Praktykant(ka) we własnym zakresie zaopatruje się w ubranie i obuwie ochronne oraz identyfikator opisany imieniem, nazwiskiem oraz nazwą oddziału, na którym aktualnie realizuje praktykę – z dopiskiem „Praktykant”. Każda osoba odbywająca praktyki zawodowe / zajęcia praktyczne w tutejszym Szpitalu ma obowiązek noszenia identyfikatora w widocznym miejscu, to jest na piersi.

W pierwszym dniu przed podjęciem praktyki proszę o zgłoszenie się do pok. 55 celem uzyskania skierowania na szkolenie w zakresie BHP, gospodarki odpadami w ZOZ Oświęcim, Zakażeń Szpitalnych i Epidemiologii oraz Ochrony Danych Osobowych:

 • Wydawanie skierowań o godz. 7:30,
 • Szkolenia odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 7:35.

Kontakt:

Beata Mazurkiewicz 

 • telefon: 33 84 48 273
 • Budynek Administracji, II piętro, pok. 55
do góry