infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
 • język migowy
 • BIP
Strona główna/O Nas/Wolontariat

Wolontariat

Informacja dla studentów, którzy chcą zrealizować świadczenia w formie wolontariatu w tutejszym Szpitalu

W pierwszej kolejności należy osobiście złożyć podanie skierowane do Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu z prośbą o przyjęcie na wolontariat oraz ustalić termin realizacji wolontariatu. Następnie po otrzymaniu zgody od Dyrekcji Szpitala należy złożyć komplet dokumentów dotyczących realizacji wolontariatu.

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia wolontariatu, to:

 • kserokopia  polisy NNW - aktualne Ubezpieczenie NNW musi obejmować koszty wynikające z postępowania poekspozycyjnego związanego z ryzykiem zakażenia HIV i WZW typu B.
 • kserokopia polisy OC,
 • aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktyki zawodowej (ze studiów),
 • kserokopia aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych/ zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • kserokopia zaświadczenia o szczepieniu ochronnym WZW B.

Komplet dokumentów należy dostarczyć 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia wolontariatu. Pojedyncze dokumenty nie będą przyjmowane.

Wolontariusz(ka) we własnym zakresie zaopatruje się w ubranie i obuwie ochronne oraz identyfikator opisany imieniem, nazwiskiem oraz nazwą oddziału, na którym aktualnie  realizuje wolontariat – z dopiskiem „Wolontariusz”.

Każda osoba odbywająca wolontariat w tut. Szpitalu ma obowiązek noszenia identyfikatora w widocznym miejscu, to jest na piersi.

W pierwszym dniu przed podjęciem wolontariatu proszę o zgłoszenie się do pok. 52  celem uzyskania skierowania na szkolenie w zakresie BHP, gospodarki odpadami w ZOZ Oświęcim, Zakażeń Szpitalnych i Epidemiologii oraz Ochrony Danych Osobowych:

 • Wydawanie skierowań o godz. 7:30,
 • Szkolenia odbywają  się w  poniedziałki i środy o godz. 7:35.

Kontakt:

Beata Mazurkiewicz

 • tel.: 33 84 48 273
 • Budynek Administracji, II piętro, pok. 52
do góry