infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
 • język migowy
 • BIP
Strona główna/O Nas/Praca/Umowy o pracę/Ogłoszenie o zatrudnieniu Poradni Zdrowia Psychicznego, (..)

Ogłoszenie o zatrudnieniu Poradni Zdrowia Psychicznego, Leczenia Środowiskowego i Punktu Zgłoszeniowo-Koordynującego

22 . 01 . 2024

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu poszukuje na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w pełnym wymiarze czasu pracy personelu do nowo otwieranej Poradni Zdrowia Psychicznego, Leczenia Środowiskowego i Punktu Zgłoszeniowo-Koordynującego:

 • lekarza specjalistę z psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej,
 • psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej
 • psychologa
 • psychoterapeutę z certyfikatem lub po 2 roku podyplomowego szkolenia, posiadająca zaświad-czenie wydane przez podmiot kształcący
 • pielęgniarkę psychiatryczne
 • terapeutę środowiskowego

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście, telefonicznie: +48 33 844 82 58 mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 
Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4 , 32-600 Oświęcim (dalej jako ZOZ Oświęcim), adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, numer telefonu: +48 33 844 82 00, REGON: 000304409, NIP: 5491591851.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZOZ Oświęcim.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażona dobrowolnie przez Pana/Panią zgoda, art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 1 miesiąca po zakończeniu danego procesu rekrutacji.

Pełna treść klauzuli znajduje się na stronie internetowej Kaluzula informacyjna

do góry