infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
  • język migowy
  • BIP
Strona główna/Strefa Pacjenta/Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Zasady składania skarg i wniosków

Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że prawa te zostały naruszone może złożyć skargę lub wniosek do:

  1. Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, który przyjmuje od 8:00 do 14:00 w budynku Administracji I piętro pok. 17a
  2. Pisemnie do książki skarg i wniosków znajdującej się w Oddziale.
  3. W sekretariacie Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej – pisemnie, za pomocą faksu nr 33/842-37-42 lub poczty elektronicznej WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
  4. Dyrektora ZOZ w Oświęcimiu, która przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od 12.00 do 14.00.
  5. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, który przyjmuje w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godz. od 12.00 do 14.00.
  6. Naczelnej Pielęgniarki lub jej zastępcy w godzinach pracy od 7.00 do 14.35.
  7. W nadzwyczajnych okolicznościach skargi i wnioski można złożyć do Dyrekcji ZOZ w Oświęcimiu poza wyznaczonymi godzinami (w godzinach urzędowania)
  8. W godzinach popołudniowych oraz w soboty, niedziele i święta, skargi i wnioski można składać w formie wpisu do książki skarg i wniosków w rejestracji szpitalnej, ustnie w formie zgłoszenia skargi lekarzowi pełniącemu dyżur lub kierownikowi zespołu lekarzy dyżurujących.

Zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia można kierować do Rzecznika Praw Pacjenta lub do MOW NFZ.

Dane adresowe i telefoniczne:

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

sekretariat, ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków
sekretariat, ul.Wadowicka 8W, tel. 12 29 88 321

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta: Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

tel.: 22 532 82 50

Bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta:

tel. 800 190 590

do góry