infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
 • język migowy
 • BIP
Strona główna/Strefa Pacjenta/Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie do szpitala

Zgłaszając się do Izby Przyjęć należy posiadać:

 • Skierowanie do Szpitala.
 • Wyniki badań diagnostycznych
 • Karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia.
 • Dowód ubezpieczenia i dowód tożsamości.

Posiadanie wyżej wymienionych dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się lub są kierowani w trybie pilnym.

Wskazane jest posiadanie piżamy, szlafroka, obuwia domowego oraz przyborów toaletowych.

Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego.

Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach. Stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem leczącym.

Posiłki wydawane są i spożywane w pomieszczeniach wyznaczonych do tego celu lub w salach chorych.

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Przypominamy, że Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać:

 • na Dzienniku Podawczym Szpitala (Budynek Administracji) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 14.00
 • za pośrednictwem poczty e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ / WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej, przesyłając wypełniony i odręcznie podpisany Wniosek na adres e-mail szpitala.

Wnioski znajdują się w plikach do pobrania w dalszej części strony.

Zdjęcia korytarza szpitala oraz rejestracji

Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących

W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. W takim przypadku pacjent ma prawo do przywrócenia na listę oczekujących. Musi złożyć wniosek o przywrócenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia oraz podać powód niezgłoszenia się.

Wypełniony wniosek należy złożyć w dzienniku podawczym (wniosek znajduje się w plikach do pobrania w dalszej części strony).

O decyzji Pacjent zostanie powiadomiony w sposób wskazany we wniosku.

Szpital świadczy pomoc w Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Godziny przyjęć: Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udziela pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Lokalizacja: Pawilon 3 A (Budynek Oddziału Neurologicznego) Parter

Kontakt telefoniczny: 33 84 48 493

Lokalizacja Kęty: ul. Sobieskiego 45

Kontakt telefoniczny: 33 84 52 100

Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta.

Zdjęcie lekarza analizującego wyniki pacjenta

Informacje ogólne:

Kiedy skorzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,
 • nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
 • zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Uwaga! Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.
do góry