infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
 • język migowy
 • BIP
Strona główna/Oddziały Szpitalne/Oddział Ratunkowy - SOR

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kontakty

Lokalizacja

Budynek główny
Parter
Pokój: 108

Miejsce na oddziale

Liczba łóżek: 8

Kadra medyczna

Lekarz kierujący oddziałem:
lek. Ireneusz Wójcik
Specjalista ortopedii i traumatologii, specjalista medycyny ratunkowej

Opis

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jest jednostką systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, do którego zespoły ratownictwa medycznego naziemne i lotnicze transportują osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polegają na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawienia się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.

Przykładowe objawy stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego to:

 • nagłe zatrzymanie krążenia;
 • utrata przytomności;
 • zaburzenia świadomości;
 • drgawki; silny ból głowy;
 • udar mózgu;
 • porażenie kończyny;
 • zaburzenia mowy;
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • nasilona duszność;
 • nagły ostry ból brzucha;
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi;
 • masywny krwotok z przewodu pokarmowego;
 • ostra reakcja uczuleniowa;
 • zatrucia np. lekami, środkami chemicznymi, gazami;
 • rozległe oparzenia; odmrożenia;
 • udar cieplny;
 • wychłodzenie organizmu;
 • porażenie prądem;
 • podtopienie;
 • mnogie obrażenia ciała;
 • rozległe rany;
 • złamania;
 • zwichnięcia;
 • amputacja urazowa.

SOR jest przeznaczony dla osób wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nie zastępuje również lekarza poradni specjalistycznej. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w SOR polega na wstępnej ocenie stanu zdrowie, wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osoby, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

SOR jest oddziałem szpitalnym, w którym Pacjenci są hospitalizowani. Wypisy z SOR realizowane są w systemie całodobowym. Czas pobytu Pacjenta w SOR może wynosić nawet 24 godziny. Pobyt Pacjenta w SOR może zakończyć się przekazaniem do dalszej hospitalizacji do oddziałów Szpitala w Oświęcimiu, przekazaniem do innego Szpitala lub wypisem do domu.

W SOR całodobowo pełni dyżur zespół lekarzy, każdy z nich jest lekarzem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Każdy z lekarzy ma przypisaną grupę Pacjentów. Pacjentowi udziela się informacji, do którego lekarza został zarejestrowany. Po zarejestrowaniu u każdego Pacjenta wykonywane są przez pielęgniarkę lub ratownika medycznego krótki wywiad medyczny i pomiary parametrów życiowych tzw. TRIAGE.

Kod literowo – liczbowy nadany Pacjentowi przez personel medyczny podczas TRIAGE nie oznacza kolejności, służy jedynie do identyfikacji Pacjenta. Przy użyciu tego kodu Pacjent jest wzywany do gabinetu lekarskiego.

W SOR wykonywane są kliniczne procedury medycyny ratunkowej. Pacjenci w stanie zagrożenia życia leczeni są na stanowisku intensywnej terapii, wykonywane są zabiegi operacyjne, również w znieczuleniu ogólnym i regionalnym.

Pacjenci oznaczeni kategorią pilności w kolorze zielonym i niebieskim, a których stan zdrowia nie wymaga pilnej interwencji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, mogą być kierowani do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Informacji o możliwości uzyskania pomocy w poradniach POZ udziela personel medyczny Oddziału.

Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego decyzji o

 • skierowaniu pacjenta do Oddziału Szpitalnego wynosi 24 godziny.
 • odmowie przyjęcia do Oddziału wynosi 4 godziny.
 • przyjęciu na Oddział wynosi 6 godzin.

Pacjenci (obywatele Polski, cudzoziemcy) zgłaszający się do SOR powinni przedstawić dowód tożsamości i tytuł ubezpieczenia.
Pacjenci (obywatele Polski, cudzoziemcy) zgłaszający się bez ubezpieczenia do SOR mogą zostać przyjęci odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem wprowadzonym w drodze Zarządzenia (wyjątek stanowią pacjenci w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia). Późniejsze, niż w dniu przyjęcia pacjenta, przedstawienie dowodu ubezpieczenia zdrowotnego stanowi podstawę zwolnienia z opłaty za świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 4 albo ich zwrotu.

Po badaniu przez lekarza personel medyczny realizuje zlecenia lekarskie, może być wykonywana diagnostyka laboratoryjna i obrazowa. Czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych to około 1 do 3 godzin. Czas oczekiwania na wykonanie badanie USG, na opisy zdjęć rentgenowskich oraz tomografii komputerowej zależy od obciążenia pracą lekarza radiologa i może wynosić nawet kilka godzin. Może wystąpić sytuacja, w której po otrzymaniu wyników badań lekarz SOR zleci powtórzenie lub poszerzenie diagnostyki, zarówno laboratoryjnej, jaki i obrazowej. Dopiero po otrzymaniu kompletu wyników badań lekarz podejmuje decyzje co do dalszego postępowania z Pacjentem, w tym co do wypisu do domu lub przekazania do innego Szpitala.

W przypadku zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia Pacjent ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej. Jeśli nie jest to stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, wówczas należy skorzystać z pomocy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ). Lekarz POZ zapewnia opiekę w przychodni od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do godziny 18:00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i święta można skorzystać z pomocy lekarza NiŚOZ. Lekarz POZ i NiŚOZ udziela porad w warunkach ambulatoryjnych lub telefonicznie, a w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta.

W SOR nie wykonuje się diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej celem przyśpieszenia badań planowych.

Z pomocy SOR nie można skorzystać aby: 

 • zrealizować wizytę kontrolną w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • wykonać badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne zlecone przez lekarza prowadzącego,
 • uzyskać recepty na leki stosowane przewlekle,
 • rutynowego świadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do poradni specjalistycznych i zwolnienia lekarskiego nie związanych z udzieleniem świadczenia zdrowotnego w SOR.
do góry