Życzenia dla Pielęgniarek i Położnych
12 maja 2021
Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego
14 maja 2021

Serdecznie dziękujemy uczniom Szkoły Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy za życzenia i wspaniałe upominki dla Pielęgniarek i Położnych.


Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy dziękujemy za pielęgnowanie wśród uczniów szkoły szacunku dla personelu medycznego.