Oficjalne oddanie do użytku supernowoczesnego tomografu komputerowego
4 czerwca 2021
Leczenie oczami pacjenta
14 czerwca 2021

Pacjenci skierowani na pobranie wymazu muszą koniecznie uzgodnić rzeczywistą godzinę pobrania wymazu bezpośrednio z koordynatorem Punktu Pobrań w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu pod numerem telefonu 798 909 130 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

Punkt Pobrań wymazów znajduje się w oznaczonym miejscu na terenie szpitala, od strony ulicy Szpitalnej.

Osoba skierowana na wymaz, oraz w przypadku badań komercyjnych, dzwoni pod podany numer telefon 798 909 130 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 , oraz podaje następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • numer PESEL
  • kod zlecenia ( w przypadku POZ)
  • adres zamieszkania ( w przypadku badań komercyjnych)

W wyznaczonym terminie i godzinie zalecane jest podejście  w oznaczone miejsce wymazowe.

Nie ma możliwości poboru wymazów osób wcześniej nie zarejestrowanych, z powodu konieczności przygotowania próbek.

Pobrana próbka trafia do analizy do  laboratorium COVID.

Informacja o wyniku testu zostaje wprowadzona do systemu.  Jest ona widoczna dla lekarza POZ w gabinet.gov.pl, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Jeśli wynik jest pozytywny, lekarz rodzinny informuje pacjenta o wyniku i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Lekarz POZ przekazuje także informację do szpitala z oddziałem zakaźnym o fakcie skierowania pacjenta z potwierdzonym COVID-19.

W przypadku badań komercyjnych wyniki są przekazywane pacjentom telefonicznie lub na podany adres mailowy.

 

GODZINY PRACY PUNKTU POBRAŃ:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek, Sobota i Niedziela w godzinach: od 08:00 do 11:00

Czwartek w godzinach: od 12:00 do 16:00