Oświęcim – Szyje maseczki
3 kwietnia 2020
Informacja dotycząca badań w Poradni Medycyny Pracy
6 kwietnia 2020

Nowa lokalizacja Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej


Pawilon III (parter):

  • Wewnętrzne oszklone drzwi poradni zostają zamknięte o godz 19.00
  • W godz. 18:00 – 8:00 dnia następnego – winda zewnętrzna boczna służąca do przewozu pacjentów neurologicznych i kardiologicznych zostaje zablokowana.
  • Pacjenci PNiŚOZ nie mogą korzystać z windy
  • Wejście pacjentów do PNiŚOZ są przez drzwi do klatki bocznej (parter), a następnie do korytarza poradni.
  • Pacjentów prosi się o zachowanie reżimu sanitarnego tj. dezynfekcja rąk, zakładanie maseczek oraz zachowanie odstępu minimum 1.5m.