Ogłoszenie do składania ofert – wykonanie nasadzeń zieleni
16 kwietnia 2019
Ogłoszenie o negocjacjach -Dostawa naczyń z pulpy celulozowej
18 czerwca 2019

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zaprasza do przygotowania oferty cenowej w zakresie brakowania dokumentacji.
Więcej informacji pod numerem 338448301 lub adresem email metorg@szpital.oswiecim.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zaprasza do przygotowania oferty cenowej w zakresie brakowania dokumentacji.

Dokument do pobrania:

Zapytanie Ofertowe – Brakowanie dokumentacji

Więcej informacji pod numerem 338448301 lub adresem email metorg@szpital.oswiecim.pl