Zaproszenie do złożenia pisemnej propozycji cenowej na dostawę płyt CD-R i Płyt DVD+R
21 października 2019
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
13 grudnia 2019

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych.

Treść ogłoszenia poniżej:

Ogłoszenie – IOD