Zamówienia i Przetargi

Zamówienia Publiczne

Szpital Powiatowy w Oświęcimiu realizuje Zamówienia Publiczne poprzez platformę ProPublico. Wszelkie ogłoszenia, wyniki oraz zmiany są dostępne na stronie przetargi.propublico.pl

Zamówienia publiczne w następujących trybach:

  • przetarg nieograniczony,
  • przetarg ograniczony,
  • negocjacje z ogłoszeniem,
  • dialog konkurencyjny,
  • negocjacje bez ogłoszenia,
  • zamówienie z wolnej ręki,
  • zapytanie o cenę,
  • licytacja elektroniczna
  • Zamówienia Publiczne
  • Ogłoszenia, konkursy, zapytania ofertowe

Tutaj znajdą Państwo listę Zamówień Publicznych, które zostały opublikowane na naszym profilu w serwisie ProPublico.
Lista pozostałych ogłoszeń, konkursów, zapytań ofertowych jest dostępna w zakładce obok.

Dostawa jednorazowych rękawic medycznych

SYGNATURA: ZOZ.DZP.271.5.V.2019

TERMIN SKŁADANIA: 2019-05-24 godz. 10:00

DATA PUBLIKACJI: 2019.05.16

Dostawa sprzętu do endoskopii i zabiegów ERCP

SYGNATURA: ZOZ.DZP.271.4.V.201

TERMIN SKŁADANIA: 2019-05-17 godz.10:30

DATA PUBLIKACJI: 2019.05.09

Dostawa sprzętu laparoskopowego i siatek przepuklinowych

SYGNATURA: ZOZ.DZP.271.3.V.2019

TERMIN SKŁADANIA: 2019-05-17 godz. 10:30

DATA PUBLIKACJI: 2019.05.09

Roboty budowlane - 7 zadań  

SYGNATURA: ZOZ.DZP.271.1.V.2019

TERMIN SKŁADANIA: 2019-05-21 godz. 10:00

DATA PUBLIKACJI: 2019.05.06

Dostawa sprzętu medycznego - 21 pakietów

SYGNATURA: ZOZ.DZP.271.3.IV.2019

TERMIN SKŁADANIA: 2019-04-19 godz. 10:00

DATA PUBLIKACJI: 2019.04.11

Dostawa wyrobów z włókniny

SYGNATURA: ZOZ.DZP.271.2.IV.2019

TERMIN SKŁADANIA: 2019-04-19 godz. 11:00

DATA PUBLIKACJI: 2019.04.11

Dostawa wyrobów z włókniny i fartuchów operacyjnych

SYGNATURA: ZOZ.DZP.271.1.III.2019

TERMIN SKŁADANIA: 2019-03-19 godz. 11:00

DATA PUBLIKACJI: 2019.03.07

Dostawa implantów wraz z instrumentarium na czas trwania umowy

SYGNATURA: ZOZ.DZP.271.2.III.2019

TERMIN SKŁADANIA: 2019-03-15 godz. 10:30

DATA PUBLIKACJI: 2019.03.07

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO ORAZ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

SYGNATURA: ZOZ.DZP.271.3.II.2019

TERMIN SKŁADANIA: 2019-03-01 godz. 10:00

DATA PUBLIKACJI: 2019.02.21

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

SYGNATURA: ZOZ.DZP.271.1.II.2019

TERMIN SKŁADANIA: 2019-02-22 godz. 10:00

DATA PUBLIKACJI: 2019.02.07

KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO

SYGNATURA: ZOZ.DZP.271.5.I.2019

TERMIN SKŁADANIA: 2019-02-19 godz. 10:00

DATA PUBLIKACJI: 2019.02.06

Usługa codziennego, całodobowego żywienia pacjentów w tym niemowląt i małych dzieci oraz przygotowanie i wydanie posiłków profilaktycznych

SYGNATURA: ZOZ.DZP.271.5.XII.2018

TERMIN SKŁADANIA: 2019-01-28 godz. 10:00

DATA PUBLIKACJI: 2018.12.19

Dostawa implantów wraz z instrumentarium na czas trwania umowy

SYGNATURA: ZOZ.DZP.271.4.XII.2018

TERMIN SKŁADANIA: 2019-01-24 godz. 10:00

DATA PUBLIKACJI: 2018.12.19