Wsparcie dla Szpitala
11 lipca 2022
Ostatnia część Podsumowania 2021
12 lipca 2022
W pełni trwają prace budowlane Centrum Diagnostycznego w naszym szpitalu.
Ukończono etap rozbiórki kolidującej z inwestycją przewiązki i urządzeń budowlanych.