Ciasta od MDSM.
10 kwietnia 2020
Refresco- woda dla pracowników medycznych
10 kwietnia 2020

Dziękujemy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za maseczki chirurgiczne.