WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU, UL. WYSOKIE BRZEGI 4