Roboty budowlane – przebudowa pomieszczeń apteki szpitalnej Szpitala Powiatowego im. Św. Maksymiliana w Oświęcimiu na działkach nr. ewid.: 2007/23 i 2007/37, obręb nr 0001 Oświęcim, wraz z rozbudową instalacji wentylacji mechanicznej