Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę środków ochrony indywidualnej