Odczynniki, materiały kalibracyjne, materiały kontrolne i materiały eksploatacyjne do diagnostyki infekcji, markerów nowotworowych oraz markerów kardiologicznych z dzierżawą automatycznego analizatora