ODBIÓR I PRZEKAZYWANIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH