Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) – prace towarzyszące oraz zakup środków trwałych – cz. III (wykonanie instalacji klimatyzacji  zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)