Infrastruktura obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego w ramach projektu nr rpmp.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM) – dostawa sprzętu i urządzeń informatycznych