DOSTAWĘ PODŁOŻY I ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW