Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet medyczny” dla działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet medyczny