DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ – CZĘŚĆ III 1.2.8