Dostawa sprzętu i aparatury medycznej – 25 pakietów