DOSTAWA PODŁOŻY I ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH – CZ. III – PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE W PROBÓWKACH I NA PŁYTKACH PETRIEGO