Dostawa odczynników do diagnostyki infekcji, markerów nowotworowych oraz markerów kardiologicznych wraz z dzierżawą analizatora