Dostawa odczynników do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej mikrometodą kolumnową żelową wraz z dzierżawą aparatury do mikrometody