Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatora