Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych, krwi baraniej wraz z dzierżawą analizatora