Zaplanuj Długie Życie – warto Chodzić
6 sierpnia 2021
Pisze o na Gazeta Krakowska
30 sierpnia 2021

 

z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

– nagłego zachorowania, poza godzinami POZ

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki nie przyniosły spodziewanej pomocy

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia