16 kwietnia 2019

Ogłoszenie do składania ofert – wykonanie nasadzeń zieleni

Ogłoszenie do składania ofert ZOZ w Oświęcimiu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi: „Wykonanie nasadzeń zieleni – drzew i krzewów na terenie wskazanym przez