infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
 • język migowy
 • BIP

Wsparcie SOR

29 . 11 . 2017

Logo sponsorów projektu: Fundusze Europejskie, UE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zawarł w dniu 29.11.2017 rok umowę o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0173/17-00/337/2017/1334 Projektu „Wsparcie SOR w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne” Nr POIS.09.01.00-00-0173/17 w ramach działania 9.1 Infrastruktura Ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego I Środowisko 2014-2020

W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej SOR – wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne LED orazu zostanie doposażony Szpitalny Oddział Ratunkowy w sprzęt i aparaturę medyczną.

Planowany jest zakup następującej aparatury i sprzętu: urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta 3 szt.; ssaki stacjonarne 5 szt.; stoły zabiegowe mobilne 2 szt.; wózek transportowy 6 szt.; lampa zabiegowa 1 szt.; lampa zabiegowa jednotalerzowa 1 szt.; lampa zabiegowa jezdna 1 szt.; kardiomonitory modułowe z uchwytem 6 szt.; kardiomonitory modułowe z uchwytem 6 szt.; defibrylator 4 szt.; aparat cyfrowy RTG przyłóżkowy 1 szt.; wózki reanimacyjne z wyposażeniem: 4 szt.; aparaty EKG z wózkiem 3 szt.; komplet 4 stolików zabiegowych – 1 kpl.; łóżka typu OIOM z wyposażeniem 6 szt.; pompy infuzyjne 10 szt.; 1 komplet 12 wózków inwalidzkich ; wózki do przewożenia chorych 7 szt.; kozetka z wyposażeniem 3 kpl.; terapeutyczny system do krępowania pacjenta 2 kpl.; bronchofiberoskop z wyposażeniem 1 kpl.; respirator stacjonarny 2 szt.; respirator transportowy 2 szt.; aparat do znieczulenia 2 szt.; aparat RTG cyfrowy z ramieniem C 1 szt.; ultrasonograf z wyposażeniem 1 kpl.; ultrasonograf z wyposażeniem przenośny 1 kpl.; stabilizator miednicy przedni 1 szt.; stabilizator miednicy tylny 1 szt., 1 komplet 6 szafek przyłóżkowych, 1 komplet 8 ławek do poczekalni.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i efektywności świadczonych usług medycznych oraz poprawa funkcjonalności SOR w ZOZ w Oświęcimiu. W wyniku projektu osiągnięte zostaną następujące cele pośrednie i długofalowe:

 • poprawa skuteczności udzielanej w SOR pomocy medycznej;
 • poprawa jakości diagnostyki dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych;
 • zwiększenie innowacyjności SOR poprzez zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń;
 • poprawa organizacji pracy SOR
 • więcej dostępnych urządzeń, sprzętów i aparatury;
 • skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie dzięki możliwości jednoczesnego przyjęcia większej liczby pacjentów;
 • większy komfort świadczenia usług medycznych;
 • wzrost zadowolenia pacjentów;
 • obniżenie poziomu śmiertelności oraz niepełnosprawności wśród pacjentów, dzięki możliwości szybszego podjęcia działań ratowniczych;
 • szybszy powrót do zdrowia i aktywności zawodowej pacjentów;
 • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu oświęcimskiego i odwiedzających go turystów;

Ponadto osiągnięte zostaną dodatkowe cele:

 • wzmocnienie konkurencyjności ZOZ, jego marki i prestiżu;
 • zwiększenie efektywności energetycznej ZOZ;
 • ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej;
 • zmniejszenie emisji CO2.

Realizacja celów projektowych przyczyni się także do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez poprawę, wzrost i wyrównanie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług medycznych, w tym ratownictwa medycznego. Zdrowsze życie mieszkańców to wyższy PKB, mniejsze wydatki publiczne z tytułu zasiłków, rent itd. Dostęp do usług zdrowotnych to także większa atrakcyjność regionu jako miejsca do życia i inwestycji. Ww. cele projektu są spójne z IX osią priorytetową POIiŚ 2014-2020

W projekcie planowane jest zastosowanie następujących instrumentów przekazu informacji i promocji:

 1. Tablica informacyjna i pamiątkowa – w momencie rozpoczęcia prac w miejscu realizacji inwestycji postawiona zostanie tablica informacyjna, która po zakończeniu prac inwestycyjnych zostanie zastąpiona stałą tablicą pamiątkową; umieszczone będą w miejscu powszechnie dostępnym.
 2. Naklejki/nalepki – na każdym elementów zakupionej infrastruktury.
 3. Informacja na stronie www Beneficjenta – bezpłatnie.

Promocja realizowana będzie zgodnie z umową o dofinansowanie

Wartość projektu: 3 206 107,38 PLN.
Wartość dofinansowania: 2 725 191,27 PLN

Planowany termin zakończenia prac- czerwiec 2018 r.

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W celu składania zawiadomień w przypadku podejrzenia o zmowę przetargową należy wypełnić formularz dostępny pod linkiem:
http://konkurencja.uokik.gov.pl/zglos-zmowe-przetargowa

Link do Formularza Zgłaszania Informacji O Podejrzeniach Wystąpnienia Nieprawidłowości i Nadużyć Finansowych

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2023-07-14 Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości
ilość pobrań: 44
Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości 241.36KB zobacz

do góry