infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
 • język migowy
 • BIP
Strona główna/O Nas/Projekty i inwestycje/Unijne/Dofinansowanie Zakupu Sprzętu Medycznego Dla Szpitalnego (..)

Dofinansowanie Zakupu Sprzętu Medycznego Dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zoz W Oświęcimiu

8 . 10 . 2018

Logo sponsorów projektu: Fundusze Europejskie, UE

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 8 października 2018 r. podpisała umowę dot. realizacji projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Oświęcimiu” nr POIS.09.01.00-00-0342/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0342/18-00/342/2018/481

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i efektywności świadczonych usług medycznych dedykowanych dzieciom oraz poprawa funkcjonalności SOR w ZOZ w Oświęcimiu.

W wyniku projektu osiągnięte zostaną następujące cele pośrednie i długofalowe:

 • poprawa skuteczności udzielanej w SOR pomocy medycznej;
 • poprawa jakości diagnostyki dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych;
 • zwiększenie innowacyjności SOR poprzez zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń;
 • poprawa organizacji pracy SOR – więcej dostępnych urządzeń, sprzętów i aparatury;
 • skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie dzięki możliwości jednoczesnego przyjęcia większej liczby pacjentów;
 • większy komfort świadczenia usług medycznych;
 • wzrost zadowolenia pacjentów;
 • obniżenie poziomu śmiertelności oraz niepełnosprawności wśród pacjentów, dzięki możliwości szybszego podjęcia działań ratowniczych;
 • szybszy powrót do zdrowia i aktywności zawodowej pacjentów;
 • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu oświęcimskiego i odwiedzających go turystów;

Ponadto osiągnięte zostaną dodatkowe cele:

 • wzmocnienie konkurencyjności ZOZ, jego marki i prestiżu;
 • zwiększenie efektywności energetycznej ZOZ;
 • ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej;
 • zmniejszenie emisji CO2.

Realizacja celów proj. przyczyni się także do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez poprawę, wzrost i wyrównanie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług medycznych, w tym ratownictwa medycznego. Zdrowsze życie mieszkańców to wyższy PKB, mniejsze wydatki publiczne z tytułu zasiłków, rent itd. Dostęp do usług zdrowotnych to także większa atrakcyjność regionu jako miejsca do życia i inwestycji.

Zakupiony sprzęt wartości 378 000,00 PLN będzie spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa ochrony zdrowia, a cała inwestycja wpłynie pozytywnie na dostępność, jakość i efektywność świadczonych przez jednostkę usług. Jest to wariant dający najlepszy stosunek efektu do nakładów. Dodatkowo, przewidują zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku.

Plakat informacyjny umieszczony w miejscu powszechnie dostępnym.
Informacja na stronie www Beneficjenta – bezpłatnie.
Promocja realizowana będzie zgodnie z umową o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu: 378 000,00 PLN

Wartość dofinansowania  321 300 PLN

Planowany termin zakończenia prac – I kw. 2019 r.

Link do Formularza Zgłaszania Informacji O Podejrzeniach Wystąpnienia Nieprawidłowości i Nadużyć Finansowych

do góry