infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
  • język migowy
  • BIP
Strona główna/O Nas/Projekty i inwestycje/Lokalne/Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

11 . 07 . 2023

Loga sponsorów projektu: Fundusze Europejskie, RP, Małopolska, UE

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2 Oś Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia. Liderem Projektu jest Województwo Małopolskie

Celem projektu jest stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, stanowiącego platformę elektronicznej wymiany danych, mającą na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia.

Wartość zadania: 205 616 659,75 zł

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

  • ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,
  • zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,
  • poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Inwestycja będzie uwzględniać wnioski wynikające z projektu pilotażowego pn. „Małopolski System Informacji Medycznej – projekt pilotażowy”, zrealizowanego ze środków MRPO.

Całkowite koszty kwalifikowane zadania dot. Szpitala: 2 529 523,83 PLN, kwota dofinansowania: 2 276 571,43 PLN

Realizacja projektu: 2016 – 2022

do góry