Mikołaj w oddziałach dziecięcych Szpitala
23 grudnia 2019
Komunikat Dyrektora – dokumentacja medyczna pacjentów leczonych w 1999 roku.
2 stycznia 2020

Św. Mikołaj wraz ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej z Kęt – Podlesie odwiedził małych pacjentów Szpitala.