Dla pacjenta

Przyjęcia do szpitala

Zgłaszając się do Izby Przyjęć należy posiadać:

  • Skierowanie do Szpitala.
  • Wyniki badań diagnostycznych
  • Karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia.
  • Dowód ubezpieczenia i dowód tożsamości.

Posiadanie wyżej wymienionych dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się lub są kierowani w trybie pilnym.

Wskazane jest posiadanie piżamy, szlafroka, obuwia domowego oraz przyborów toaletowych.

Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego.

Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach. Stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem leczącym.

Posiłki wydawane są i spożywane w pomieszczeniach wyznaczonych do tego celu lub w salach chorych.