Ogłoszenia o negocjacjach na dostawę naczyń z pulpy celulozowej
24 czerwca 2020
Ocieplenie budynku nr 3 i budynku nr 4 wraz z modernizacją kotłowni Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu
29 czerwca 2020

DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PROJEKTOWA  WRAZ Z PRZEDMIARAMI ROBÓT:

ZOZ.DZP.271.2.V.2020

 

 

Roboty budowlane – budowa przewiązek komunikacyjnych pomiędzy budynkami I,II,III z instalacjami wewnętrznymi, przebudową instalacji wewnętrznych poza budynkami, budową drogi pożarowej, wzmocnieniem skarpy oraz połączeniem drogi przeciwpożarowej z drogą SOR

 

Pliki do pobrania: