Konkurs z zakresu radiologii
18 czerwca 2020
Ogłoszenia o negocjacjach na dostawę naczyń z pulpy celulozowej
24 czerwca 2020

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na wynajem pomieszczenia przeznaczonego na jadalnię dla pracowników wraz zapleczem oraz bufet i sklepik artykułów spożywczych, artykułów higienicznych i kosmetycznych