Ogłoszenie – dzierżawa powierzchni na potrzeby systemu telewizji szpitalnej
26 kwietnia 2019
Ogłoszenie o negocjacjach -Dostawa naczyń z pulpy celulozowej
18 czerwca 2019

Ogłoszenie do składania ofert

ZOZ w Oświęcimiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji na wynajem na czas określony: 3 lata

pomieszczenia zlokalizowanego w budynku administracji w Oświęcimiu przy ulicy Wysokie Brzegi 4

Ogłoszenie

Projekt umowy najmu

Wyniki przetargu