Ogłoszenie o negocjacjach -Dostawa naczyń z pulpy celulozowej
18 czerwca 2019
Przegląd i konserwacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w ZOZ Oświęcim
31 stycznia 2020

Ogłoszenie do składania ofert

ZOZ w Oświęcimiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji na wynajem na czas określony: 2 lata

lokalu znajdującego się w Oświęcimiu przy ulicy Wysokie Brzegi 4

Treść Ogłoszenia

Projekt umowy najmu

Wynik 15.07.2019