Zapytanie Ofertowe w zakresie brakowania dokumentacji
8 maja 2019

Ogłoszenie do składania ofert

ZOZ w Oświęcimiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji na wynajem na czas określony: 2 lata

lokalu znajdującego się w Oświęcimiu przy ulicy Wysokie Brzegi 4

Treść Ogłoszenia

Projekt umowy najmu