Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego
14 maja 2021
Zakończono rejestrację osób do „Programu Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego”
24 maja 2021

Program poświęcony czynnikom ryzyka i profilaktyce udaru mózgu

 

pt. „Jak ustrzec się udaru mózgu”

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zaprasza na bezpłatne badania dopplerowskie, które są adresowane  do kobiet i mężczyzn od 40 roku życia, szczególnie dla osób narażonych na niedokrwienny udar mózgu, u których dodatkowo występuje przynajmniej jeden z czynników takich jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia rytmu serca, choroby serca, przebyty udar, uzależnienie od tytoniu

          Badania będą wykonywane od 07.06.2021r. w Budynku Głównym Szpitala ( I piętro, gabinet nr 120). Rejestracja telefoniczna rozpoczyna się od 24.05.2021r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-10.00 pod numerem  33/ 844-83-12 lub osobista w gabinecie nr 116.

Ilość badań ograniczona.


Badanie przepływu w tętnicach metodą Dopplera jest metodą wykorzystującą falę ultradźwiękową (metoda ultrasonograficzna). Umożliwia rejestrowanie prędkości przepływu krwi w badanych naczyniach i na tej podstawie wykrywa zmiany patologiczne, takich jak zwężenie lub niedrożność tętnic. Pozwala na badanie tętnic zaopatrujących mózg w odcinku przed wejściem do jamy czaszki (czyli w miejscach, gdzie zmiany patologiczne występują najczęściej),
a także w ich głównych rozgałęzieniach wewnątrz czaszki. Badanie jest bezbolesne, trwające od kilku do kilkunastu minut
i wykonywane jest w pozycji leżącej.

 

 

Program finansowany z budżetu Powiatu Oświęcimskiego.