Poradnia Neurologiczna

Rejestracja

Telefoniczna: +48 33 8448 312
Osobista na miejscu.

Lokalizacja Poradni

Budynek oddziału neurologicznego,
parter, pok. 9

Lekarze przyjmujący

Andrzej Filipecki, Jerzy Machowski, Katarzyna Spisak-Borowska, Dorota Budzowska-Sosna, Mariola Stochel-Sczczurek

Godziny przyjęć:

poniedziałek

8:00-14:00

A. Filipecki

14:40-19:00

J. Machowski

wtorek

8:00-14:00

A. Filipecki

14:40-19:40

K. Spisak-Borowska

środa

8:00-12:00

M. Stochel-Szczurek

czwartek

13:30-17:30

M. Stochel-Szczurek

piątek

8:00-14:00

A. Filipecki