Poradnia Kardiologiczna

Rejestracja

Telefoniczna: +48 33 8448 286
Osobista na miejscu.

Lokalizacja Poradni

Budynek główny,
I piętro, pok. 131

Lekarze przyjmujący

Witold Żmuda, Paweł Balwierz, Marzena Czader, Wojciech Szczurek, Waldemar Mielecki

Godziny przyjęć:

poniedziałek

11:30 – 14:30

W. Szczurek

15:00 – 19:00

P. Balwierz

15:00 – 17:00

W. Mielecki

wtorek

14:40-18:40

M.Czader

środa

8:00 – 13:00

W. Szczurek

czwartek

15:00-19:00

W. Żmuda

piątek

8:00-11:00

W. Szczurek