Poradnia Chirurgii urazowo-ortopedycznej

Rejestracja

Telefoniczna: +48 33 8448 412
Osobista na miejscu.

Lokalizacja Poradni

Budynek główny,
I piętro, pok. 144

Lekarze przyjmujący

Tomasz Bienek, Janusz Bolisęga, Paweł Kopeć,Krzysztof Tomaszewski, Roman Gabryś

Godziny przyjęć:

poniedziałek

7:00-13:00

J. Bolisęga

13:00-17:30

R. Gabryś

wtorek

07:00-14:00

J. Bolisęga

środa

7:30-11:30

K. Tomaszewski

11:30-14:00

R. Gabryś

czwartek

7:00-11:00

P. Kopeć

11:00-13:00

T. Bieniek

13:15-17:30

R. Gabryś

piątek

07:00-15:00

P. Kopeć