infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
  • język migowy
  • BIP

Pracownia Mammograficzna

Kontakty

Lokalizacja

Budynek główny
Parter
Parter Centrum Diagnostyczne

Opis

Godziny otwarcia rejestracji

Poniedziałek - piątek - 7:00-17:00 (RTG i USG)

Poniedziałek - piątek - 7:00-17:00 (rejestracja telefoniczna)

Wydawanie wyników badań oraz wyznaczanie terminów badań odbywa się w rejestracji

Godziny otwarcia pracowni i wykonywania badań

Dla pacjentów ambulatoryjnych i  z oddziałów szpitalnych: Poniedziałek - piątek: 8:00-17:00

Zakres świadczonych usług

  • mammografia diagnostyczna: 4 projekcje podstawowe (CC + MLO),
  • projekcje dodatkowe: zdjęcia celowane, powiększone.

Pracownia została wyposażona w Cyfrowy (DR) mammograf AMULET INNOVALITY firmy FUJIFILM rok produkcji 2015.

Czym jest mammografia?

Jest to nieinwazyjna metoda badania piersi przy użyciu promieni rentgenowskich, uważana za bezpieczną i efektywną metodę wykrywania raka piersi. Polega na ucisku piersi w dwóch projekcjach (CC i MLO) i zobrazowaniu tkanki piersi na zdjęciach rentgenowskich - w naszej pracowni  w wersji cyfrowej (DR). Jest doskonałą metodą do oceny mikrozwapnień oraz drobnych zmian w piersiach o budowie tłuszczowej.

Niższa czułość mammografii u kobiet młodszych wiąże się przede wszystkim z gęstą budową piersi, obecnością zrębu tkanki łącznej nieprzejrzystego dla promieniowania rentgenowskiego.

 

INFORMACJA O WPŁYWIE WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ DZIAŁALNOŚCI NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO

 

 Na podstawie art. 32c.pkt.1 Ustawy Prawo atomowe ( Dz.U.2019 r poz. 1792 z późniejszymi zmianami) Informujemy, że  Szpital Powiatowy w Oświęcimiu  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Polega ona na:

  • uruchomieniu pracowni rentgenowskich ( RTG. Tomografia komputerowa, Mammografia, Ramiona C na bloku operacyjnym)
  • zgody na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania

jonizującego,

Zapewnienie bezpieczeństwa ogółu ludności i pracowników oraz  czynniki ryzyka związane z działaniem promieniowania jonizującego , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, są redukowane poprzez zapewnienie pacjentom i pracownikom środków ochrony indywidualnej zalecanych przez nadzorujących inspektorów ochrony radiologicznej (fartuchy, osłony na tarczycę, , gogle, itp). Osłony te wykonane są z materiału o zalecanym równoważniku Pb we wszystkich komórkach organizacyjnych, w których wykonywane są procedury z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby biorące udział w medycznych procedurach z zastosowaniem promieniowania jonizującego są zakwalifikowane do właściwej kategorii narażenia B oraz objęte okresowymi pomiarami dawki i kontrolą narażenia (dawkomierze indywidualne na całe ciało, na dłonie oraz oczy).

Dla wszystkich urządzeń radiologicznych, przeprowadzane są okresowe testy podstawowe oraz coroczne testy specjalistyczne, jak również cykliczne przeglądy serwisowe, zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami oraz zaleceniami producentów.

Bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i osób spoza Szpitala zapewniają właściwie dobrane osłony stałe, co potwierdzają pomiary dozymetryczne dla odpowiednich parametrów ekspozycji, zgodnych z zatwierdzonymi projektami osłon stałych. Wszystkie pracownie, w których stosuje się promieniowanie jonizujące, spełniają więc wymagania ochrony radiologicznej, a projekty osłon stałych dla tych pracowni zostały pozytywnie zaopiniowane przez  PWSSE w Krakowie.
Na podstawie prowadzonych pomiarów działalność związana z promieniowaniem jonizującym w ciągu minionego roku nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Dawki graniczne nie zostały przekroczone.

Badanie z uwagi na promieniowanie rentgenowskie jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

Mammografia nie chroni przed zachorowaniem na raka piersi, jednak po 40. roku życia należy ją wykonywać regularnie, ponieważ pozwala na zdiagnozowanie zmian, które nie dają objawów możliwych do samodzielnego wykrycia.

 

Pracownia Mammograficzna wchodzi w skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

do góry