Ogłoszenie o zatrudnieniu
19 czerwca 2020
Ogłoszenie o zatrudnieniu – Lekarz Kierujący Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej
8 lipca 2020

 

Oświęcim 22.06.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni na umowę  o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy:

 

Pracownika Działu Informatyki

 

Wymagania:

  • wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane kierunki informatyczne),
  • umiejętność instalacji i konfiguracji systemów Windows,
  • umiejętność montażu i instalacji sprzętu komputerowego i sterowników,
  • umiejętność budowy, obsługi i zarządzania sieciami lokalnymi,
  • praktyczna znajomość języka angielskiego

 

Mile widziana znajomość:

  •  Linux,
  •  SQL,
  •  HTML, JavaScript, PHP,
  •  Płatnik

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293, 8448258

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a Rozporządzenia Parlamentu
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.