Ogłoszenie – Logopeda
30 kwietnia 2020
Konkurs – wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
11 sierpnia 2020

Oświęcim 17.06.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni od zaraz na umowę  o pracę:

  • Lekarzy
  • Pielęgniarki

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293 lub 8448258

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się  z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.