Konkurs: Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez ratownika medycznego/ ratownika medycznego posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego ZOZ w Oświęcimiu. Wyniki
25 sierpnia 2020
Ogłoszenie o zatrudnieniu – Lekarzy
17 września 2020

 

Oświęcim 26.08.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Oświęcimiu zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy:

 

Specjalistę ds. zamówień publicznych

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, prawo, zamówienia publiczne, ekonomia,
  • bardzo dobra znajomość pakietu Office w szczególności Word, Excel,
  • umiejętność działania pod presją czasu i zarządzania czasem własnym,
  • umiejętność logicznego myślenia oraz łatwość uczenia się,
  • dokładność, skrupulatność, sumienność, terminowość, samodyscyplina.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293 lub 8448258

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.